In een beroemde kerstfilm staat een inbraak garant voor heel wat hilarische momenten. Maar een inbraak zonder Kevin, Harry en Marv is bepaald geen reden tot lachen. Bij Blicon Beveiliging begrijpen we hoe belangrijk het is om jouw bedrijf en bezittingen te beschermen tegen potentiële inbrekers. Daarom willen we je graag meenemen op een reis door het verloop van een inbraak en je laten kennismaken met de tijdspadanalyse PIVA-ALRE. Die kan namelijk helpen om ongenodigden buiten de deur te houden.

Een inbraak begint meestal al veel eerder dan het moment waarop iemand ongevraagd jouw eigendom betreedt. De meeste inbrekers maken een zorgvuldige planning, waarbij de inbreker zijn - of haar, maar voor de leesbaarheid gebruiken we hier de mannelijke vorm - zinnen op jouw bedrijf zet. In deze fase wint de inbreker informatie in over jouw bedrijf, bestudeert hij jouw routines en identificeert hij zwakke punten in je beveiligingssysteem. Een belangrijke fase om je bedrijf onaantrekkelijk te maken voor een inbreker.

Tijdspadanalyse PIVA-ALRE
Hier komt de tijdspadanalyse PIVA-ALRE kijken. Dat staat voor Planning, Inbreektijd, Verzamelen van de buit, Aftocht, ALarmering en REactie. Waarbij het deel PIVA de inspanningen van de inbreker vertegenwoordigt. ALRE staat voor de inspanningen die jij kunt verrichten om ervoor te zorgen dat het voor de inbreker risicovoller wordt om zijn misdaad te volbrengen en hij daarom, als hij slim is, besluit geen energie te steken in zijn PIVA. PIVA-ALRE is een waardevol hulpmiddel dat helpt bij het begrijpen van het verloop van een inbraak, en het identificeren van cruciale momenten waarop preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Laten we de stappen een voor een beschrijven.

Planning en voorbereiding
Dit kan een kwestie van dagen, weken of maanden zijn. Maar net zo goed van enkele seconden, als een impulsieve inbreker bijvoorbeeld de verleiding van een goedgevulde etalage niet kan weerstaan. Bij de keuze van wel/niet toeslaan, speelt de pakkans een grote rol. Meestal geldt: hoe groter de buit, hoe groter de pakkans.

Inbreektijd
Dit is de tijd die nodig is om af te rekenen met de beveiligingsmaatregelen en bij de buit te komen. Dat hangt af van de kwaliteit en omvang van de beveiliging, maar ook van de karakteristieken van de locatie en de buit. Een makkelijk voorbeeld: contant geld stelen uit een kassa, gaat doorgaans sneller dan uit een kluis. Locatie speelt ook een rol: gaat het om een afgelegen terrein of een winkelstraat? Hoeveel tijd de inbreker heeft om ongestoord te werken is van groot belang. Het is belangrijk dat het risico goed wordt ingeschat en afgeschermd door adequate preventie.

Verzamelen van de buit
De tijd die de inbreker nodig heeft om de buit te collecteren. Dat hangt af van onder meer het volume van de goederen, de transportroute op de plaats delict en de wijze van transport na het verlaten van het pand of terrein.

Aftocht
De aftocht begint zodra de dader met de buit vertrekt vanaf de locatie. Voor inbraakpreventie is alleen de tijd tot het begin van die aftocht interessant, want daarna neemt de kans om de dader te grijpen en een trieste aftocht richting politiebureau te bezorgen sterk af.

ALarmering
Met een elektronisch signaal wordt de inbraak gemeld. Die melding bestaat, als je slim bent, uit een optische alarmering, aangevuld met een akoestische alarmering én een elektronische alarmering naar een alarmcentrale. Alleen zo is een optimale start van de volgende fase ‘RE’ mogelijk.

REactie
Op een alarmmelding moet worden gereageerd door een sleutelhouder (dus de eigenaar of medewerkers van de organisatie die het slachtoffer is van de inbraak), of een particuliere bewaker. En bij een geverifieerd alarm ook direct de politie.

Een inbreker is vooral bereid in te breken als hij weinig tijd verwacht nodig te hebben om de buit te bereiken, en bij een kleine pakkans. Hoeveel risico hij bereid is te nemen, hangt af van de omvang van de te verwachten buit.

Sluit je ogen niet voor een inbraak
Een inbraak hakt erin, punt. Het is verschrikkelijk om mee te maken en absoluut niet leuk om erover na te denken. Toch is het goed er wél over na te denken en jouw bedrijf eens vanuit het perspectief van een inbreker te bekijken. Het begrijpen van het verloop van een inbraak kan je helpen om gerichte beveiligingsmaatregelen te nemen en de kans op succesvolle inbraken te verminderen. De tijdspadanalyse PIVA-ALRE is een waardevol middel om het inbraakproces te begrijpen. En te ondersteunen bij het invoeren van passende beveiligingsoplossingen.

Bij Blicon Beveiliging streven we ernaar om jouw bedrijf te beschermen tegen inbraak en andere beveiligingsrisico's. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een gedegen beveiligingsadvies en oplossingen op maat. Samen kunnen we jouw bedrijf veilig en beveiligd houden! Slim bekeken!

 

Terug naar overzicht

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen