Om tot een verantwoorde brandmeld- en ontruimingsinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig in een Programma van Eisen (PvE) worden vastgelegd. In de NEN2535 is hiervoor een model opgenomen. Dit model PvE bevat voornamelijk de keuzes die vanuit de norm moeten worden gemaakt. In uitzonderlijke gevallen mag dit worden uitgebreid met aanvullende of specifieke uitgangspunten (functionele eisen, geen oplossingen) voor zover deze niet strijdig zijn met de nationale en internationale wetgeving en normering. 

Wij, als branddetectiebedrijf, kunnen dit PvE voor u schrijven en het traject met de eisende partij (vaak het bevoegd gezag autoriteit, of te wel gemeente) met u begeleiden. Wij stellen dan een concept PvE op en sturen dit ter goedkeuring op naar de eisende partij. Vervolgens verwerken wij het binnengekomen commentaar in het definitieve PvE.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen