• Waarnemen is de meest eenvoudige variant en levert veelal alleen beelden op voor eigen gebruik. De beelden zijn doorgaans niet bruikbaar voor de politie. Bij waarnemen is dat wat waargenomen dient te worden voor ongeveer 20% beeldvullend.
  • Herkennen levert bruikbare beelden op (men herkend iemand, die men kent) en deze beelden zijn voor de politie aanvullend bewijs tegen een (mogelijke) verdachte.  Bij herkennen is dat wat herkend dient te worden voor ongeveer 50% beeldvullend.
  • Identificeren geeft beelden met technisch het beste resultaat. Dit vraagt veelal wel meer camera’s op de locatie. De beelden zijn bruikbaar voor zowel politie als justitie. Bij identificatie is dat wat geïdentificeerd dient te worden voor ongeveer 100% beeldvullend.
Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen