Brandbeveiliging

Je moet er niet aan denken dat de veiligheid van je medewerkers, klanten en jezelf - en de continuïteit van je onderneming - in gevaar komt door brand. Of dat je kostbare eigendommen verloren gaan. Toch is het goed om er wél over na te denken. En vooral om er in een vroegtijdig stadium met Blicon over te praten. Want brandbeveiliging is een van onze specialiteiten.

Een tijdige signalering van een beginnende brand is van enorm belang voor de bescherming van zowel de aanwezige personen als de goederen. Door het installeren van brandbeveiliging word je tijdig gewaarschuwd wanneer er brand uitbreekt.

Daarnaast moeten bepaalde gebouwen voorzien worden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties, conform het Bbl. De eigenaar van het pand, de gebruiker en brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Zo kan niet-automatische bewaking afdoende zijn, waarbij de brandmeldinstallatie alleen bestaat uit handmelders. En is ruimtebewaking bij zogenaamde samenvallende vluchtwegen, als de aanwezigen gealarmeerd moeten worden vanwege beperkte vluchtmogelijkheden in slechts één richting - en in bepaalde omstandigheden, vereist. Brandwerende deuren vragen weer om andere maatregelen. Wat jouw situatie ook is: wij beschikken over alle kennis en kunde om een brandmeldinstallatie te leveren en te installeren conform de normen. En wij informeren je daar graag vrijblijvend over.

Blicon is gecertificeerd

Bij een brand telt elke seconde. Daarom zijn er strenge regels en eisen gesteld in Nederland aan een brandmeldinstallatie die zijn vastgelegd in de NEN2535 en NEN2575. Brandmeld- en ontruimingsinstallaties mogen alleen ontworpen, geleverd, geïnstalleerd en onderhouden worden door gecertificeerde branddetectiebedrijven. Uiteraard beschikt Blicon Beveiliging over alle erkenningen, certificeringen en de nodige praktijkervaring om dit volledige traject voor je te kunnen verzorgen. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, dus ook het Bbl. En iedere Nederlander is daarom ook wettelijk aansprakelijk voor de brandveiligheid van zijn gebouw.

Een brandmeldinstallatie dient, conform de NEN2654-1- en NEN2654-2 norm, maandelijks gecontroleerd te worden. Deze zorg nemen we je graag uit handen. Houd je het beheer toch liever in eigen huis, dan staan wij je eveneens vakkundig bij en verzorgen wij graag het eenmalig jaarlijks groot onderhoud, dat conform de norm gedaan moet worden door een erkend bedrijf.

Na de installatie stellen wij voor jou een logboek op van je brandmeld- en ontruimingsinstallatie, waarin alle documentatie zoals Programma van Eisen, handleidingen, tekeningen en rapporten van onderhoud kunnen worden bijgehouden.

Doormelding naar de meldkamer

Wanneer een brandmelding binnenkomt op onze meldkamer, nemen we onmiddellijk contact op met jou of je waarschuwingsadressen. Bij een geverifieerd alarm schakelen we ogenblikkelijk de brandweer in. Op die manier optimaliseren wij de brandveiligheid van je bedrijf.

Met thermische camera’s kunnen wij ook brand detecteren. Wij kunnen dan in een zeer vroeg stadium de brand al signaleren.

Aansluiting op brandweermeldkamer

Blicon sluit brandmeldinstallaties aan op de brandweermeldkamer. In sommige gevallen is dit ook wettelijk verplicht. Daardoor kan de brandweer in het geval van een brandmelding ogenblikkelijk in actie komen, zonder onnodige tussenstappen.

Contact

 

Headerbeeld uitleg paneel

Onze pluspunten

  • Erkend installateur van brand- en ontruimingsinstallaties.
  • BOSEC-erkend.
  • Compleet team van zeer ervaren en deskundige projecterings-, installatie- en onderhoudsmedewerkers. Zowel op het gebied van brandmeldinstallaties als ontruimingsinstallaties.
Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen