Het is een term die je vaak tegenkomt in de verzekeringspolis: VRKI. Het staat voor Verbeterde RisicoKlassenIndeling en het is een instrument waarmee een globale risico-inschatting van diefstal en inbraak voor woningen en bedrijven wordt gemaakt. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een woning of bedrijf valt en de hoogte van deze klasse bepaalt de beveiligingsmaatregelen. Hoog tijd om wat meer te vertellen over deze tool.

Bedrijven uit de verzekeringsbranche en beveiligingsbranche hebben geregeld overleg met elkaar. De afspraken die daarin gemaakt worden, leiden tot een VRKI. De VRKI is eigendom van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd en uitgegeven door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Er zijn drie partijen die belang hebben bij de VRKI. Allereerst de eindgebruiker die een bouwwerk wil beveiligen. Daarnaast de verzekeraar die er belang bij heeft om een object of voorraad in dekking te nemen tegen bepaalde voorwaarden. En ten slotte de installateur, zoals Blicon, die de wensen van de eindgebruiker en/of verzekeraar gaat uitvoeren.

Vier risicoklassen
Het risico op diefstal en inbraak wordt binnen de VRKI ingedeeld in vier risicoklassen. Klasse 1 staat voor het laagste risico en 4, je raadt het nooit, voor het hoogste. Maar hoe bepalen we met behulp van de VRKI de risicoklasse van een bedrijfspand? Om dit te kunnen doen, moeten we om te beginnen drie vragen beantwoorden:

Wat is de attractiviteit van de aanwezige goederen en inventaris?

De attractiviteit van de goederen en inventaris bepaalt de aantrekkelijkheid om deze te ontvreemden door diefstal of een inbraak. Voor een groot deel van goederen is in de VRKI al een bepaling gemaakt van attractiviteit. Deze bepaling wordt uitgedrukt in L (laag), M (midden), H (hoog) of ZH (Zeer Hoog). Deze indeling is te vinden in bijlage 1 van de VRKI, deel A.

Waar bevinden de aanwezige goederen en inventaris zich?

Een ander belangrijk kenmerk voor de attractiviteit van goederen is waar deze zich bevinden en waar ze voor dienen. Zijn de goederen bestemd voor eigen gebruik, voor verkoop in een winkel of showroom of voor verkoop of distributie in een magazijn?

Wat is de waarde van de aanwezige goederen en inventaris?

De waarde van de aanwezige goederen en inventaris is medebepalend voor het maken van een juiste inventarisatie ten aanzien van de risicoklasse. Bij goederen die bestemd zijn voor wederverkoop is het van belang dat we als uitgangspunt de inkoopwaarde nemen van de goederen en niet de eventuele verkoopwaarde.

Attractiviteit van de aanwezige goederen en inventaris
Op basis van voorgenoemde kenmerken geven we navolgend een voorbeeld van de aanwezige goederen en inventaris van een fictieve sportclub.

Omschrijving:  Waarde:
Waar: Categorie:
Interieur excl. beeld - en geluidsapparatuur € 40.000,- Eigen gebruik Laag
Laptops, notebooks, tablets                          € 3.000,- Eigen gebruik Zeer Hoog 
Beeld, geluid en audiovisuele apparatuur  € 25.000,-  Eigen gebruik Hoog
Gereedschap, niet elektrisch € 7.000,-      Eigen gebruik Midden
Gereedschap, elektrisch              €  1.000,- Eigen gebruik Hoog
Tuin en parkmachines (klein werkmaterieel) €16.000,-  Eigen gebruik Midden
Contant geld             €10.000,-  Winkel   Zeer Hoog
Dranken, zwak alcoholisch               € 2.000,- Winkel Midden
Dranken, niet alcoholisch en etenswaren     € 900,-  Winkel Laag
Sportartikelen, apparaten en attributen          € 9.000,- Eigen gebruik Laag

Risicoklassebepaling
De risicoklasse wordt bepaald op basis van de waarde van de attractieve zaken, onderverdeeld per categorie van de attractiviteit. Op basis van voorgaande opsomming van aanwezige goederen en inventaris in de sportclub betreft de risicoklasse:

Attractiviteit: Waarde: Risicoklasse:
Laag                 € 49.900,- Klasse 1
Midden             € 25.000,- Klasse 2
Hoog                € 26.000,- Klasse 2
Zeer Hoog € 13.000,- Klasse 3

Op basis van bovenstaande is duidelijk dat het inbraakrisico voor de sportclub dient te worden ingeschaald op risicoklasse 3 conform de VRKI. De hoogst gevonden risicoklasse geldt immers.

Bel Blicon
Kortom: als het gaat om beveiliging, risico’s en verzekeringen, krijg je bijna altijd met VRKI te maken. Wil je daarover eens vrijblijvend met Blicon in gesprek gaan? Bel of mail ons. Wij schuiven graag bij je aan!

Terug naar overzicht

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor de beste ervaring. Ga voor meer informatie naar onze privacyverklaring.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen